Waarom TBL Werkt

Waarom TBL werkt Readiness Assurance Process (RAP) Onderwijskundige Principes Ontwerpen van TBL Materialen

Bij traditionele groepsopdrachten worden omvangrijke taken opgesplitst, onderling verdeeld, als individu uitgevoerd, later aan elkaar geplakt en als “groepsproduct” ingeleverd. Veel traditionele groepsopdrachten zijn dus eigenlijk individuele opdrachten, waarin afgezien van de compilatie van het eindproduct weinig aanleiding bestaat voor onderlinge interacties en discussies tussen studenten en voorbijgaat aan het samenwerkend leren. Het primaire cursusdoel in TBL verschuift van de overdracht van kennis naar de toepassing ervan. Studenten leren om begrippen en concepten toe te passen en zo relevante, interessante authentieke casuïstiek en andere opdrachten op te lossen.

Het TBL proces

Binnen Team-Based Learning (TBL) vinden de volgende paradigmaverschuivingen plaats:

  • Doel cursus verschuift van kennen naar kunnen.
  • Rol docenten verschuift van expert naar begeleider.
  • Rol studenten verschuift van passief naar actief.
  • Verantwoordelijkheid voor het leren verschuift van docent naar student.
  • Proces van docent-gecentreerd-onderwijzen verschuift naar student-gecentreerd-leren.

In TBL verschuift de invulling van het contactonderwijs sterk van overdracht van kennis door de docent naar de toepassing van kennis door studenten die werken in teams. Tijdens het TBL-proces maken de studenten kennis met de inhoud door de studiestof voorafgaand aan de TBL-sessies te lezen, en worden ze met behulp van een Readiness Assurance Proces (RAP) zelf verantwoordelijk gehouden voor de voorbereiding. Na het RAP wordt het grootste deel van de werkgroep tijd gebruikt om te oefenen met het toepassen van de inhoud, in een reeks team-toepassingsopdrachten (TBL-applicatiesessies). De onderdelen van TBL kunnen heel eenvoudig worden aangepast aan veel situaties, disciplines en groepsgroottes. Het TBL-ontwerp bestaat uit vier kernprincipes:

  • Teams van 5-7 studenten worden geformeerd; de teams zijn divers van samenstelling en voor een langere periode geformeerd om zich te kunnen ontwikkelen tot echte lerende teams.
  • Verantwoordelijkheid voor lesvoorbereiding en het leveren van een bijdrage aan het succes van het team, ligt bij de student.
  • Studenten nemen complexe beslissingen die toepassing vragen van concepten/begrippen die in de cursus centraal staan en die in eenvoudige vorm kunnen worden gerapporteerd.
  • Studenten krijgen frequente en tijdige feedback.

In TBL geschiedt het grootste deel van de inhoudelijke voorbereiding van de studiestof buiten de onderwijsbijeenkomsten en krijgt de student de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk zelfstandig inzicht in de concepten/begrippen te verwerven.

References
Referenties Birmingham, C., & Michaelsen, L. K. (1999). Conflict resolution in decision making teams: A longitudinal study. Paper presented at the Midwest Academy of Management, Chicago, IL. Michaelsen, L.K., Watson, W.E., Black, R.H. (1989) A realistic test of individual versus group consensus decision making. Journal of Applied Psychology, 74(5), 834-839 Sweet, M.S., Michaelsen, L.K., (2007) “How Group Dynamics Research Can Inform the Theory and Practice of Postsecondary Small Group Learning”.Educational Psychology Review. Volume 19, No 1: 31-47. Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by Design (Expanded 2nd ed.). Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. Team-based learning Collaborative Website; www.teambasedlearning.org Copy right: Simon Tweddell, Bradford University, United Kingdom