Community

Over Team Based Learning Community Contact

Team-based Learning is in Amerika in de jaren 70 ingevoerd. Al 25 jaar wordt er gedegen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, vooral gericht op de effectiviteit ervan maar ook op leereffecten, motivatie van studenten en docenten.

In Amerika hebben opleiders, artsen, docenten, apothekers, managers, biologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en vele andere beroepsgroepen die TBL inzetten in hun onderwijs, een samenwerkingsverband opgericht: het TBL Collaborative (TBLC).

Op hun website www.teambasedlearning.org worden materialen, kennis en kunde uitgewisseld. Binnen deze groep zijn verschillende commissies actief waaronder een Europese commissie genaamd: ETBLC. Deze commissie is in oprichting en u kunt daar allerlei bronnen vinden en mogelijk ook nu zelf al een belangrijke bijdrage aan leveren! De Europese TBLC is voornemens een Nederlandse materialen bank op te zetten waarin bv. applicatie opdrachten te vinden zijn maar ook toetsvragen, posters en artikelen over TBL.

Jaarlijks wordt er een TBL congres georganiseerd, en u kunt de opleiding volgen tot gecertificeerd TBL trainer-consultant.

Op dit moment zijn alleen Jolanda Mol (UL), Fanny Huijbregts-Verheyden (KUN), Joy de Vries en Jacqueline Vos (AMC-UVA) gecertificeerde trainer-consultants. U kunt hen inhuren voor coaching en training on the job, workshops en het reviewen van materialen. De ervaring leert dat met name de implementatie van TBL als werkvorm binnen een bestaand curriculum wordt onderschat.